CÁC DỰ ÁN

Miền Trung
Miền Nam
vệ sinh trao đổi nhiệt Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt tại nhà máy PV Hà Tĩnh
Thay mới thiết bị trao đổi nhiệt tại nhà máy Uniben
Hệ thống thanh trùng nước mắm Nhất Việt
Lắp đặt trao đổi nhiệt tại nhà máy Tribeco

ĐỐI TÁC

CSVC
Không có mục tuyển dụng nào
Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt tại nhà máy PV Hà Tĩnh
vệ sinh trao đổi nhiệt
Thay mới thiết bị trao đổi nhiệt tại nhà máy Uniben
Hệ thống thanh trùng nước mắm Nhất Việt
Lắp đặt trao đổi nhiệt tại nhà máy Tribeco
SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO.,LTD
DMCA.com Protection Status